Ruud van Megen: Pers artikelen
De Schrijver en de Uitgever

Uitgever: Ik vroeg mij ook steeds af, waar bent u nou in dit verhaal? Schrijver: Waar ik ben? Uitgever: In dit verhaal. Schrijver: Ja…nou, overal natuurlijk. Uitgever: Dat zie ik niet. Schrijver: Hoe bedoelt u? Uitgever: Ik zie ú niet in dit verhaal, ik zie ú niet. Uzèlf…